SYSTEMY MYCIA - DEZYNFEKCJA Środki i urządzenia do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego i gastronomii http://www.pepsyna.pl/ 2005-01-01 monthly 0.8
Centralne systemy mycia
Centralny System Mycia (CSM) jest instalacją, która umożliwia mycie pianowymi preparatami myjącymi, dezynfekcję i spłukiwanie wszystkich powierzchni produkcyjnych. Stanowi kompleksowe rozwiązanie dla zapewnienia higieny przestrzeni produkcyjnych w Państwa zakładzie.
Podstawą do zbudowania systemu jest wykonanie indywidualnego projektu rozmieszczenia urządzeń oraz instalacji wodnej i sprężonego powietrza w zakładzie, na podstawie potrzeb klienta i zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
W ramach serwisu gwarantujemy optymalizację procesu mycia w zakładzie oraz bezpłatną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną produkowanych przez nas urządze
ń, przez okres odbiorów środków chemicznych. Do dyspozycji Państwa pozostawiamy naszych doradców i przedstawicieli, gotowych w każdym czasie i miejscu udzielić informacji ofertowych oraz służyć pomocą.
W skład instalacji wchodzi stacja główna w obudowie ze stali kwasoodpornej (zdj. 1) umieszczana na stojaku lub wieszaku, a także zespół terminali stacjonarnych (zdj. 2, 3 i 4) rozmieszczonych w wybranych punktach zakładu lub mobilnych (zdj. 5) połączonych rurociągiem wodnym i sprężonego powietrza. Poprzez system rurociągów stacja główna współdziała z siecią od 2 do 12 sztuk terminali tzw. satelitów.

Zdj.1 Stacja główna
Stacja główna CSM
STACJA GŁÓWNA
Stacja wyposażona jest w odśrodkową pompę rotacyjną, służącą do zwiększania ciśnienia wody. Woda ta służy do płukania oraz zasila rozmieszczone w zakładzie satelity służące do wytwarzania piany z zalecanych, produkowanych przez nas środków myjących i dezynfekcyjnych. Wytwarzanie piany następuje poprzez mieszanie wody, środka myjącego i powietrza w jednym systemie injektorowym zabudowanym w stacji satelitarnej. Satelita zasilany jest w powietrze z zakładowej instalacji sprężonego powietrza.
W zależności od wielkości i rozproszenia mytej powierzchni stosujemy różne typy stacji głównej.
TERMINALE
Terminale stacjonarne i mobilne oferujemy w wersjach:
Blizzard 1/0 i TM 1/0 bez opcji dodatkowej dezynfekcji  Blizzard 1/1 i Secura III z opcją dodatkowej dezynfekcji

Zdj.3 Terminal stacjonarny Blizzard 1/1
Terminal stacjonarny Blizzard 1/1

Zdj.2 Terminal stacjonarny Blizzard 1/0
Terminal stacjonarny Blizzard 1/0Zdj.4 Terminal stacjonarny Secura III
Terminal stacjonarny Secura III
Każdy terminal stacjonarny umożliwia przeprowadzanie procesów mycia i dezynfekcji w promieniu ok. 25 m. W przypadku zastosowania terminalu mobilnego (zdj. 5) zasięg mycia i dezynfekcji zwiększy się blisko dwukrotnie. Zastosowanie urządzenia mobilnego jest szczególnie korzystne w przypadku obszarów, które nie wymagają częstego mycia i charakteryzują się dużą, rozproszoną powierzchnią do mycia.

Zdj.5 Terminal mobilny TM 1/0
Terminal mobilny TM 1/0

OSPRZĘT
Obsługa centralnego systemu mycia została maksymalnie uproszczona, odbywa się bezpośrednio na stanowisku pracy. Otwarcie zaworu lancy (zdj. 6) w którymkolwiek z podłączonych satelitów powoduje jednoczesne załączenie pompy stacji głównej. Sterowanie pracą terminalu odbywa się za pomocą zaworu trójdrożnego.

Zdj.7 Lance na wieszaku
Lance na wieszaku

Zdj.6 Przyłącza lancy
Przyłącze lancy
Podłączenie węży ciśnieniowych (zdj. 8), wymiennych lanc (zdj. 7) jest łatwe i szybkie dzięki użyciu szybkozłącza.

Zdj.8 Wąż ciśnieniowy PCV
Wąż ciśnieniowy PCV
Przy stacji satelitarnej montowane są również wieszaki na kanistry ze środkiem myjącym (zdj. 9 i zdj. 10).

Zdj.11 Wieszak na wąż i lance
Wieszak na wąż i lance


Zdj.10 Wieszak na kanister 25kg
Wieszak na kanister 25kg

Zdj.9 Wieszak na kanister 5kg
Wieszak na kanister 5kg
Węże umieszczane są na specjalnych wieszakach (zdj. 11) lub opcjonalnie na automatycznych zwijaczach (zdj. 12 i zdj. 13) wydłużających żywotność węży, a także pozwalających na uporządkowanie stanowiska pracy.

Zdj.13 Automatyczny zwijacz węża Nederman 886
Automatyczny zwijacz węża Nederman 886

Zdj.12 Automatyczny zwijacz węża Amtec 500
Automatyczny zwijacz węża Amtec 500


MOBILNA STACJA MYCIA
Tam, gdzie niemożliwe lub nieekonomiczne jest doprowadzenie dodatkowej instalacji wodnej o podwyższonym ciśnieniu wody, możemy zastosować samodzielne urządzenie zapewniające mycie i dezynfekcję, jakim jest mobilna stacja mycia (zdj. 14).

Zdj.14 Mobilna stacja mycia TORNADO
Mobilna stacja mycia TORNADO

ŚLUZA HIGIENICZNA
Rozdzielenie stref sanitarnych w obrębie ciągów komunikacyjnych jest możliwe dzięki stałym punktom higienizacyjnym - śluzom higienicznym, które są wygodniejszym rozwiązaniem niż uciążliwe maty dezynfekcyjne. (zdj. 15).

Zdj.15 Śluza higieniczna PSH M-1
Śluza higieniczna PSH M-1

SYSTEM KONTROLI I REJESTRACJI PROCESÓW MYCIA
Dla optymalizacji parametrów mycia niezbędny jest system DiK - system kontroli i rejestracji procesów mycia. Zapewnia on efektywność procesu mycia przy niskich kosztach poprzez stałą kontrolę nad wieloma parametrami istotnymi dla procesu mycia w przemyśle spożywczym. (zdj. 16).

Zdj.16 DiK - system kontroli i rejestracji procesów mycia
DiK - system kontroli i rejestracji procesów mycia

do góry
STRONA GŁÓWNA
POWRÓT DO WYBORU
gastronomia
przemysł mięsny
przemysł mleczarski
przemysł napojowy
przetwórstwo owoców i warzyw 
rolnictwo